Blog

EPC gemeenschappelijke delen - een status (BVR 07.05.2021).

EPC gemeenschappelijke delen - een status (BVR 07.05.2021).

Sinds 2020 bestaat er een EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. Dit EPC wordt opgemaakt door een energiedeskundige type A. De Voor alle gebouwen met minstens twee appartementen geldt sinds 2020 de verplichting om te beschikking over een EPC van de gemeenschappelijke delen.

 

Dat staat zelfs los van de verkoop of verhuur van appartementen in het gebouw. 

 

Dit EPC toont hoe energiezuinig de daken, gevels, de gemeenschappelijke stookruimte, … zijn. 

 

Het betreft een verantwoordelijkheid van de eigenaren of de VME om hierover tijdig te beschikken, op straffe van een boete.

De timing in de geldende regelgeving vraagt dat op uiterlijk tegen 1 januari 2022 ieder appartementsgebouw een EPC voor gemeenschappelijke delen moet laten opmaken. De COVID-19 perikelen brachten deze timing in gevaar. Om die reden is er een fasering voorzien in functie van de grootte van het appartementsgebouw :

minstens 15 wooneenheden : 1/jan/22 

5 tot en met 14 wooneenheden ; 1/jan/23 

2 tot en met 4 wooneenheden ; 1/jan/24 

!!! Ook gebouweenheden, zoals een dokterspraktijk, een winkelruimte tellen mee als een eenheid.