Blog

CLABOTS bemiddelt!

CLABOTS bemiddelt!

CLABOTS Bemiddelaars staat al langer met een eigen digitale vergaderruimte ter beschikking om op afstand via video – conference een bemiddelingsgesprek te begeleiden. 

Laat ook nu intermenselijke – of zakelijke disputen niet escaleren, zeker niet nu de werking van het gerechtelijk apparaat voor evenveel getroffen is door de huidige lock – down maatregelen.
Laten we ook onze commUNIcatie gezond houden … ! 

Voor inlichtingen : info@clabotsadvocaten.be