Vastgoed en verzekeringen

 

Tot een zorgvuldig beheer van het appartementsgebouw, hoort ook de uitbalancering van een gepaste verzekeringsportefeuille.

Veelal meent men te kunnen volstaan met het afsluiten van een zogenaamde “blokpolis”. Hoewel niet wettelijk verplicht, blijkt het afsluiten van dergelijke polis als zijnde vanzelfsprekend te worden beschouwd. Logisch ook, het gedekte risico stemt overeen met grosso modo de waarde van het gebouw, en dat vertegenwoordigt een grote waarde.

De omvang van de te betalen premie is vaak het enige aandachtspunt, met – uiteraard – bijna altijd de voorkeur voor de laagste premie. Ten onrechte.

CLABOTS heeft hierrond een aantal aandachtspunten bestudeerd en uitgelicht, en kan u hierin desgevallend op maat (informatief, bemiddelend of procedureel) bijstaan.

Wij staan rechtsonderhorige eigenaren en syndici bij vanuit een verzekeringstechnische invalshoek, met name met oog voor de uitgangspunten van de verzekeringstechniek, de inhoud van de onderschreven of nog te onderschrijven polis, …   Wij huldigen daarbij dat een goed begrip en een zorgvuldige lezing van algemene en bijzondere voorwaarde van elke aangeboden verzekeringspolis cruciaal is, reden waarom wij ook proactief, en niet alleen bij een schadegeval, advies verlenen. 

Meer dan eens stellen we vast dat een gebouw verzekeringstechnisch niet optimaal verzekerd is, of dat er vaak klassieke vragen en onvolkomenheden opduiken :

  • Wat met geplande renovatiewerken ? 
  • Wat met de identiteit van de verzekerde die nog deze blijkt te zijn van de oorspronkelijke bouwpromotor ? 
  • Quid verzekerde waarde  ?
  • Wat met schade door werken in de buurt van het appartementsgebouw ? 
  • Is een rechtsbijstandsverzekering aangewezen ? 
  • Zijn de organen van de VME genoegzaam verzekerd  ?
  • Wat als er twee blokpolissen zij afgesloten ? 
  • Wat als de syndicus de premie niet tijdig betaalde en er doet zich een schadegeval voor ? 
  •  … 

Ook de aangifte van een schadegeval moet met de grootste omzichtigheid gebeuren.

Tenslotte helpen wij u meedenken over het aangaan van specifieke verzekeringspolissen die bij het beheer van het appartementsgebouw overwogen moeten worden. Daarbij is een evaluatie op maat immers vaak aangewezen.