Blog

CLABOTS Bemiddelaars staat al langer met een eigen digitale vergaderruimte ter beschikking om op afstand via video – conference een bemiddelingsgesprek te begeleiden.  Laat…

Lees meer

Iemand stelde ons vandaag de vraag wat te doen met een 50/50 patstelling in een gebouw waar er een oprit zou worden aangelegd maar men er niet uit geraakt voor wat…

Lees meer

Naar meer duidelijkheid in het Vlaams Huurdecreet  Kleine huurherstellingen In art. 26 Vlaams Huurdecreet is voorzien als volgt :  Artikel 26 Vlaams Huurdecreet:…

Lees meer

Finale Onze bijzondere focus op de schouwproblematiek in appartementsgebouwen zit er na vandaag op. U bent geconfronteerd met de acute noodzaak om uw ketel te…

Lees meer

1. Zulke clausule noemt men een vierhoekenclausule, ook wel een ‘four corners clause’ of ‘entire agreement clause’ genoemd, en zij geeft in een overeenkomst aan…

Lees meer

Heibel om de afrekening …De individuele warmtemeters, hoe zit dat nu ? Sinds 31 december 2016, los van situaties die onderhevig zijn aan overgangsbepalingen, moeten…

Lees meer

2 Wettelijke normen ? Via het Bureau voor Normalisatie (NBN), dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en verkopen van normen in België, en daarmee een maatschappelijke…

Lees meer

De ketel van uw appartement heeft het begeven. Het is putje winter en u moet dus DRINGEND omschakelen naar een nieuwe… Doorgaans zal een condensatieketel worden…

Lees meer

Dient u hier aan mee te betalen? In principe is het antwoord ja. Werken aan de schouw zijn werken aan de gemeenschappelijke delen. Hier geldt dus de kostenverdeling…

Lees meer

Situering.Werken aan de verwarmingsinstallatie in het appartementsgebouw. In het appartementsgebouw spreidt de verwarmingsinstallatie zich vaak uit over gemeenschappelijke…

Lees meer

Reeds vanaf de wetswijziging in 2010 moet een syndicusovereenkomst verplicht worden opgenomen in een schriftelijke overeenkomst. Het verplicht gebruik van een schriftelijk…

Lees meer

Bij de redactie van de nieuwe wet op de appartementsmede-eigendom was een van de vragen die werd gesteld: behoudt een volmacht haar geldingskracht voor een nieuwe,…

Lees meer

Dans une liste exhaustive est défini clairement les informations que la bailleur a le droit de demander au candidat locataire; en dehors de cette liste, de bailleur…

Lees meer

Omwille van het feit dat financiële moeilijkheden in VME’s zeer regelmatig voorkomen heeft de wetgever ervoor gekozen om een aantal ingrepen door te voeren in artikel…

Lees meer

Het komt er op neer dat : de tuchtprocedure bij het BIV transparanter wordt en dat er meer mogelijkheden zijn om op te treden tegen oneerlijke vastgoedmakelaars, het…

Lees meer

Regels inzake verkavelingen wijzigen In de situatie dat men een perceel wilde verkavelen waar reeds een woning op was gebouwd, met de bedoeling hier nog een woning…

Lees meer

Dit neemt immers heel wat extra ruimte in beslag binnen een bouwproject (maximale hellingsgraad, voldoende breedte voorzien, ...). Het gebruik en de productie van…

Lees meer

Hieruit volgt dat volgende voorwaarden vervuld moeten zijn om onder de toepassing van de wet te vallen: Het bestaan van een overeenkomst; De huurovereenkomst…

Lees meer

Particulieren die appartementen verhuren voor een korte termijn aan toeristen is de laatste jaren een populair fenomeen geworden. Beide partijen worden er immers…

Lees meer