Juridisch advies bij de verkoop van vastgoed

De aankoop van een onroerend goed is veelal een blijde maar toch ook ingrijpende gebeurtenis.

 

 • Heel wat juridische aspecten komen hierbij kijken.
 • Gaat men überhaulit wel over tot aankooli van een vastgoed, want vandaag de dag zijn er ook al mogelijkheden om “aandelen” in een vastgoed te kopen, zeg maar … losgoed.
 • Koopt men voorafgaand een bouwgrond aan, of raakt stilaan de rechtsfiguur van de erfpacht in trek?
 • Schakelen we een vastgoedmakelaar in en zo ja, wat mogen we daarvan verwachten? En wat misschien niet?
 • Wat indien na het afsluiten van een koopcompromis omstandigheden ontstaan die maken dat men niet tot het verlijden van de notariële akte komt?
 • Wat indien na aankoop van een onroerend goed verborgen gebreken de kop opsteken? Of wanneer de “levering” van het onroerend goed niet conform is? Wanneer we zelfs denken dat er bedrieglijk gebreken verborgen werden?
 • Wat behelst de informatieplicht van de actoren betrokken bij de verkoop (notaris, vastgoedmakelaar, verkoper, de gemeente voor wat betreft het verschaffen van stedenbouwkundige informatie, …)?
 • Welke attesten moeten verplichtend aanwezig zijn bij de aankoop van een onroerend goed?
 • Wat zijn de implicaties van de ligging van een onroerend goed in een “overstromingsgevoelig gebied” of “risicozone”?
 • Moeten we weigerachtig staan tegenover de aankoop van een zonevreemd onroerend goed?
 • Wat zijn de rechtsgevolgen van een aankoop onder opschortende voorwaarde?
 • Is een aankoop of verkoop via Biddit interessant?
 • Waar op letten wanneer we een appartement aankopen? Wie betaalt vanaf wanneer welke bijdragen en kosten met betrekking tot de gemene delen in de rechtsverhouding ten overstaan van de VME zowel als – eventueel - binnen de verhouding verkoper – koper?

 

CLABOTS informeert, bemiddelt een procedeert al naargelang de specifieke noodwendigheid.