Privacy- en cookie policy

 

Privacy policy

 

CVBA CLABOTS Advocaten verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.  Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Astrid CLABOTS op info@clabotsadvocaten.be

 

Verwerkingsdoeleinden

CVBA CLABOTS Advocaten verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en dossierbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van dossiers, facturatie, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

 

Overmaken aan derden

De persoonsgegevens van de klant zullen niet worden gedeeld met andere vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks met CLABOTS Advocaten CVBA verbonden zijn of met enige andere partner van CVBA CLABOTS Advocaten.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@clabotsadvocaten.be

 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

Cookie policy

 

Dit cookiebeleid is het laatst bijgewerkt op 30 januari 2020.

 

1. Introductie 

Clabots (https://www.clabotsadvocaten.be) maakt gebruik van eigen cookies die wij in eigen naam beheren (eigenpartijcookies) alsook cookies die door derden worden beheerd of geplaatst (derdepartijcookies). Clabots informeert u in dit cookiebeleid over het gebruik en het doel van deze cookies.

 

2. Wat zijn cookies?

Clabots maakt als beheerder van deze website gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op de computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) applicatie gebruikt waardoor bepaalde gebruikersinformatie wordt opgeslagen. Cookiebestanden bevatten unieke codes die bijvoorbeeld toelaten dat uw browser u herkent tijdens uw bezoek aan onze website en op die manier uw gebruikservaring wordt verbeterd.

Cookies hebben een vervaltermijn naargelang het sessiecookies of permanente cookies betreft. Sessiecookies bevatten informatie die wordt gebruikt binnen uw huidige browser-sessie. Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Permanente cookies worden gebruikt om informatie te bewaren tussen verschillende bezoeken aan de website. Deze data stelt de website in staat u te herkennen als terugkerende bezoeker en daardoor dienovereenkomstig te reageren, bijvoorbeeld door uw taalvoorkeuren op te slaan. De permanente cookies hebben een langere levensduur die wordt bepaald door de website.

Aangezien cookies tevens persoonsgegevens zijn, dient dit cookiebeleid in samenhang te worden gelezen met onze privacy policy die u kan raadplegen via https://www.clabotsadvocaten.be/nl/privacy-policy/. De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 beftreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens, alsook aan de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

3.  Waarom maakt deze website gebruik van cookies?

Er bestaan verschillende soorten cookies, onderscheiden naargelang de functionaliteit, herkomst, en/of de bewaartermijn. 

Clabots maakt hoofdzakelijk gebruik van functionele (noodzakelijke) cookies om de website optimaal te laten functioneren en zijn technisch noodzakelijk voor de goede werking en de beveiliging van de website. Hierdoor wordt de gebruikerservaring van de bezoekers verbeterd. Deze cookies worden zonder toestemming geplaatst aangezien ze kaderen in het gerechtvaardigd belang van Clabots.

Bovendien maakt Clabots gebruik van niet-functionele cookies die worden geplaatst voor statistische of commerciële doeleinden. Clabots gebruikt cookies voor analytische doeleinden waardoor het bezoek aan de website kan worden gemeten. Deze cookies geven weer hoe de website wordt gebruikt. Zo weten we onder meer hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen, hoeveel tijd iemand doorbrengt op onze website, enz. Er worden statistische analyses gemaakt van de informatie die we op deze manier ontvangen. Dankzij deze statistische resultaten kunnen we de structuur, navigatie en de inhoud van onze website en bijhorende diensten verbeteren. We gebruiken deze data eveneens om op algemene wijze te rapporteren over onze diensten of in het kader van onderzoeken waaraan we deelnemen. Er worden hierbij geen persoonsgegevens doorgegeven. De toestemming van elke bezoeker is vereist voor de plaatsing van deze cookies. 

Door het uitschakelen van cookies kunnen bepaalde onderdelen van de website niet optimaal werken en kan er van bepaalde functionaliteiten en diensten geen gebruik worden gemaakt.

Hieronder vindt u een lijst terug van alle cookies die op deze website worden gebruikt.

 

4.  Welke cookies gebruikt deze website?

1) Functionele cookies:

/

2) Niet-functionele cookies:

Naam Type Vervaltermijn Doel
Google Analytics Analytische cookies  __utma: 2 jaar
__ utmb: 30 min
__ utmc: 10 min
 

Via de diverse cookies van Google Analytics krijgt Clabots onder meer informatie over het aantal (unieke) bezoekers, de bezoekerssessies, hoe de bezoekers de site gebruiken en via welk kanaal (sociale media, zoekrobots etc.)  de website werd bereikt. 

 

 

5.    Uitzetten en verwijderen van cookies

Bij alle gangbare browsers kunt u in de instellingen of opties nagaan of aangeven welke  cookies u toestaat. Als u deze instellingen niet kunt vinden, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen. Via uw browser kunt u de huidige cookies op uw computer bekijken en verwijderen, en ervoor kiezen om ze in de toekomst niet meer te aanvaarden. 

Via de onderstaande links vindt u alle noodzakelijke uitleg over hoe u dit moet doen.

  • Firefox
  • Chrome
  • Safari
  • Internet Explorer
  • Firefox (mobiel)
  • Chrome (mobiel)
  • Safari (mobiel)
  • Microsoft Edge

Indien u www.clabotsadvocaten.be  toestemming hebt gegeven om niet-functionele cookies te gebruiken, dan kan u deze instelling te allen tijde wijzigen en worden de reeds geïnstalleerde cookies verwijderd. Dit doet u via onderstaande link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Door het uitschakelen van cookies kunnen bepaalde onderdelen van de website niet optimaal werken en kan er van bepaalde functionaliteiten en diensten geen gebruik worden gemaakt.

 

6.    Contact

Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot ons cookiebeleid, kan u contact opnemen via e-mail naar info@clabotsadvocaten.be of per post naar Clabots, llgatlaan 9, 3500 HASSELT.
Voor de uitoefening van uw rechten kan u eveneens verdere informatie vinden op https://www.clabotsadvocaten.be/nl/privacy-policy/