Blog

Verplichte BA-verzekeringen dienstverlenende beroepen in bouwsector

Verplichte BA-verzekeringen dienstverlenende beroepen in bouwsector

Bij Wet van 9 mei 2019 betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van architecten, landmeters experten, veiligheids - en gezondsheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van diverse wetsbepalingen betreffende de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid in de bouwsector is voortaan voorzien dat elke

  • architect
  • landmeter – expert,
  • veiligheids – en gezondheidscoördinator
  • of andere dienstverlener in de bouwsector

van wie de aansprakelijkheid, met uitzondering van de tienjarige aansprakelijkheid (artt. 1792 B.W. en 2270 B.W.) in het gedrang kan komen wegens de intellectuele prestaties die zij beroepshalve stellen of de intellectuele prestaties van hun aangestelden, verplicht is om deze te dekken door een verzekering (art. 3).

De wet treedt in werking op 1 juli 2019.