Blog

CLABOTS legt databank rechtspraak appartementsrecht aan

CLABOTS legt databank rechtspraak appartementsrecht aan

Ruim een jaar geleden startte CLABOTS met de aanleg van een databank met rechtspraak en rechtsleer inzake appartementsrecht en appartementswetgeving in de brede zin van het woord.
De recente wetswijzigingen laten, ondanks het dwingend karakter van de appartementswet, ruimte voor casuïstiek. Niet in het minst nu elk probleem op zich staand haar eigen nuances kent..

Een korte opvolging en overzicht over een inventaris van recente en vroegere uitspraken is absoluut een must voor het behandelen van voorgelegde vragen, waarbij altijd ingeschat moet worden op welke manier een probleem best wordt aangepakt en, ook mogelijk, of een actie überhaupt wel aangewezen is. Uitspraken uit de eigen praktijk worden consequent ingevoerd, en zo is het dat wij vandaag al kunnen terugvallen op een zeer uitgebreide databank.
Met dit initiatief nemen we ons tenslotte voor om aan efficiëntie te winnen, hetgeen zich gunstig aftekent in de kostenstructuur en doorlooptijd van de dossiers.