Blog

Vanaf 01.01.2018 wordt het K-peil voor residentiële gebouwen afgeschaft en vervangen door het S-peil (het Schilpeil).

Vanaf 01.01.2018 wordt het K-peil voor residentiële gebouwen afgeschaft en vervangen door het S-peil (het Schilpeil).

De nieuwe S-peileis treedt in werking voor wooneenheden van dossiers met vergunningsaanvraagdatum of melding vanaf 1 januari 2018. Er wordt een S-peil berekend per wooneenheid, dus per appartement en niet voor het appartementsgebouw.

Bij de berekening van dit peil wordt voortaan rekening gehouden met de buitenste bedekking van de woning. Het hoeft geen betoog dat bijvoorbeeld de isolatiegraad en de wijze van isolatie hierbij een belangrijke rol spelen.

Aandacht wordt gericht op luchtdichtheid, aanwezigheid van spleten, lekken, afdichting, … en niet zozeer op de mogelijkheid van de woning om zelf energie op te wekken.

Met de invoering van deze parameter, wordt men inderdaad alerter gemaakt én gemobiliseerd om de woning nog beter te isoleren.

Gezien de huidige renovatie uitdaging van vele appartemtensgebouwen, stippen wij nog aan dat voor deze renovaties geen S-peileis toepasselijk is.

Voor meer info :www.energiesparen.be