Blog

Themaweek schouwproblematiek 5

Themaweek schouwproblematiek 5

Nog even… en dan klimt Sint weer over onze daken…

Hij doet dat voortaan blijkbaar zonder zijn hulpkrachten. Hopelijk schrikt de Heilige Man niet te zeer voor de toestand van de schouwen van vandaag…

Want.. hoor wat klopt daar niet tegenwoordig…We kijken deze week of Sinterklaasje wel binnen kan in het appartementsgebouw …

Finale

Onze bijzondere focus op de schouwproblematiek in appartementsgebouwen zit er na vandaag op.

U bent geconfronteerd met de acute noodzaak om uw ketel te vervangen, maar verneemt ter plaatse dat er daarvoor ingrepen nodig zijn aan de gemeenschappelijke schouw ?Toch wil u dringend een oplossing… het is koud binnen…

Verwittig in ieder geval de syndicus.

Deze heeft een “palet” aan mogelijkheden om snel te ageren :

  • Het samenroepen van een BAV, hoogdringend, waarmee afgeweken kan worden van de periode van 15 dagen tussen de datum van de uitnodiging en het tijdstip van de vergadering. Indien er ingrijpende werken nodig zijn aan de schouw, zal een dringende beslissing geen sinecure zijn omwille van financiële belangen, maar toch… u kunt aandringen op een dringende beslissing, en voorbehoud maken voor schade die u lijdt ingevolge gedraal.

Dat u op het eigenste ogenblik met een acuut probleem bent geconfronteerd, daarvoor bent u jammer genoeg mee verantwoordelijk : de VME nam blijkbaar eerder geen maatregelen om de schouw aan te passen aan hedendaagse technieken…

  • Het doen nemen van dringende en bewarende maatregelen.

Onze tip voor de toekomst :

Laat de situatie in uw gebouw tijdig en op voorhand doorlichten en stippel een beleid uit over de verwarmingsinstallatie. Zorg dat iedere eigenaar die acuut wordt geconfronteerd met een defecte verwarmingstoestel, weet wat hij kan of mag doen. Denk daarbij eens na over het volgende :

  • Is één zelfde installateur voor het hele gebouw daarbij niet aan te raden ?
  • In hoeverre kunnen eigenaren gedwongen worden om een privatieve installatie aan te passen aan de gemeenschappelijke onderdelen of een gemeenschappelijke keuze (gas, stookolie (?), …).

Met een goed vooraf uitgestippeld beleid voorkomt u .. Heibel …

Indien wij u met het voorbereiden hiervan (bepaling agenda, uitstippelen strategie voor de aanpak van de opmaak van een renovatieplan of beleidsplan, of in een acute problematiek van dienst kunnen zijn, horen wij dat graag.