Blog

Woninghuurwaarborg anders gefinancierd in het Brussels Gewest vanaf 01012018

Woninghuurwaarborg anders gefinancierd in het Brussels Gewest vanaf 01012018

In het Brussels Gewest kan de huurder vanaf 01.01.2018 sneller en soepeler een renteloze lening bekomen voor de volstorting van de huurwaarborg.

Indien de huurder de lening niet kan terugbetalen, kan deze zich richten tot een nieuw fonds : het BRUHWA – fonds.

! Het te volstorten bedrag van de huurwaarborg blijft in het Brussels Gewest 2 maanden huur bedragen (<-> Vlaanderen : 3 maanden huur).

In het proces van defederalisering van de huurwetgeving, onthouden wij vooral dat in het Brussels Gewest de huurwaarborgregeling op zich ongewijzigd blijft (terwijl in Vlaanderen een wijziging wordt verwacht).