Blog

De AV van de VME… hoe zit dat nu ?

De AV van de VME… hoe zit dat nu ?

Status update : COVID – 19 26 oktober 2020

 

De AV van de VME… hoe zit dat nu  ?

De nieuwe minister van Justitie heeft vorige week voor duidelijkheid gezorgd voor wat betreft de algemene vergaderingen gezien de actuele ontwikkelingen inzake COVID-19.

Zijn verduidelijking is van toepassing op alle algemene vergaderingen vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.

 

Wat passen we op dit ogenblik toe ?

Fysieke bijeenkomsten ?

 • Mogelijkheid tot uitstel van de algemene vergadering

- Men kan (niet : men moet) de algemene vergadering uitstellen naar de 15-daagse periode van het volgende jaar. Best dat men weloverwogen per gebouw nagaat wat wenselijk of haalbaar is.

- Nochtans zijn er situaties waarin dit niet wenselijk is, omwille van dringende redenen of bijzondere situaties … Wanneer in dat geval minstens 1/5de van de mede-eigenaars erom verzoekt, moét de algemene vergadering plaatsvinden.

- Voor zover intussen het mandaat van de syndicus zou aflopen, wordt dit automatisch verlengd tot de volgende Algemene Vergadering.

 

2)    De algemene vergadering als professionele activiteit

- Wat mogelijke uitstellen betreft, dient men hiertoe misschien niet te snel over te gaan, wanneer men weet dat een algemene vergadering wordt erkend als professionele activiteit.

Dat betekent dat zij kan worden georganiseerd mits aan de strikte voorgeschreven  veiligheidsvoorschriften is voldaan.

- Zo lang er sprake is van een maximum aantal aanwezigen van 40, kan de algemene vergadering dan ook door gaan. Ligt het cijfer hoger, zal de algemene vergadering noodgedwongen moeten uitgesteld worden, tenzij in de toekomst kan verwezen worden naar voorziene afwijkingen.

 

Voor zover de algemene vergadering fysiek niet kan door gaan, zijn er nog andere mogelijkheden om effenaf een volledig uitstel te vermijden.

 

 • Aanpassing meerderheidsvereiste bij schriftelijke besluitvorming

- Omdat de wetgever eenvoudig zelf de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming invoerde, is het in deze omstandigheden wenselijk dat van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt. Evenwel is de unanimiteitsvereiste zwaar, en wordt ze t.e.m. 31 maart 2021 terug gebracht naar 4/5de meerderheid van alle mede - eigenaren.

 • Digitale algemene vergadering

- We waren deze mogelijkheid zeer genegen, ook al vergewissen wij ons van technische vereisten en mechanismen die moeten worden ingevoerd, maar we verheugen ons op de nieuwe interpretatie van art. 577-6 BW, die toelaat dat aanwezigheid op afstand via zoom, teams, … mogelijk is !

 

Besluit

Kan onze algemene vergadering nu door gaan ?

We kunnen volgende redenering volgen :

 • Minder dan 40 aanwezige mede – eigenaren ? > JA : AV , maar houdt de veiligheidsregels in acht !
 • Minder dan 40 aanwezige mede – eigenaren ? > NEEN
  • Schriftelijke stemming mogelijk > Pas op, 4/5 meerderheid vereist
  • Digitale stemming mogelijk > Wees waakzaam voor garanties inzake registratie van het verloop van vergadering en stemming
  • Uitstel naar 2021 > meest radicale oplossing, ga eerst de vorige mogelijkheden na. Nuance : 1/5 mede eigenaren verzoekt alsnog om een algemene vergadering.

 

CLABOTS