Blog

Het appartementsgebouw goed verzekerd ? - 3

Het appartementsgebouw goed verzekerd ? - 3

Tot een zorgvuldig beheer van een het appartementsgebouw, hoort ook de uitbalancering van een gepaste verzekeringsportefeuille.Veelal meent men te kunnen volstaan met het afsluiten van een zogenaamde “blokpolis”.Niets is minder waar … En dan nog … vaak wordt menig verzekerde VME of eigenaar met de kleine lettertjes geconfronteerd, en komt deze in geval van schade van een kale kermis thuis na het indienen van een schadedossier bij de verzekeraar …Hoe komt dat ? Wij staan er deze week even bij stil…

In deze derde nieuwsbrief kondigen wij trots onze bijdrage aan in het meest recente tijdschrift van RES IURA ET IMMOBILIA.

Mr. CLABOTS staat in deze bijdrage stil bij heel wat topics die de verzekerbaarheid van het appartementsgebouw aan gaan.
De haat-liefdeverhouding tussen de verzekeraar, de makelaar, de verzekerde en de begunstigde is van alle tijden en drijft aan de oppervlakte in alle sectoren, dus ook in alles wat met vastgoed of onroerende goederen te maken heeft.

Mr. Astrid CLABOTS van Clabots advocaten wijdt het artikel in dit themanummer van Res et Jura Immobilia aan “Verzekeringen en vastgoed”. Met het onderwerp “Het appartementsgebouw goed verzekerd? Capita Selecta” valt zij letterlijk met de deur in huis (het appartement).

Gelet op de actualiteit, kon de verplichte verzekering van de aannemer in het kader van de tienjarige aansprakelijkheid niet uit de weg gegaan worden.

Indien u meer inlichtingen wenst, helpen wij u graag verder.

Wij hebben zelfs 3 nummers van het tijdschrift klaar voor snelle geïnteresseerden.
De 3 snelste aanvragen kunnen wij een gratis exemplaar gunnen !