Blog

Het appartementsgebouw goed verzekerd ? - 4

Het appartementsgebouw goed verzekerd ? - 4

Tot een zorgvuldig beheer van een het appartementsgebouw, hoort ook de uitbalancering van een gepaste verzekeringsportefeuille.Veelal meent men te kunnen volstaan met het afsluiten van een zogenaamde “blokpolis”.Niets is minder waar … En dan nog … vaak wordt menig verzekerde VME of eigenaar met de kleine lettertjes geconfronteerd, en komt deze in geval van schade van een kale kermis thuis na het indienen van een schadedossier bij de verzekeraar …Hoe komt dat ? Wij staan er deze week even bij stil…

Vandaag wonen wij in het kader van ons gekozen thema zelf een voordracht bij verzorgd door Mr. Geert Lambert, op initiatief van de verzekeringsjuristen.

De titel luidt voor ons treffend: “Mede-eigendom en verzekeringen”, en wij zijn er dan ook graag aanwezig.

Hiermee is het voor ons duidelijk dat vragen rond dit onderwerp aan terrein winnen.

  • Welke polissen sluit men af binnen het kader van de werking van de VME ?
  • Wat te doen bij een schadegeval ?
  • Hoe de afhandeling van een schadegeval transparant benaarstigen ?
  • Hoe om gaan met uitgekeerde verzekeringsbedragen en gevraagde franchises ?
  • Wat in geval van samenloop van verzekeringen ? “dubbele verzekering” …
  • Hoe bepalen we de waarde van een te verzekeren gebouw ?
  • En zoveel meer ..

Een schadegeval wordt met het oog op de vergoeding van de schade in een eerste instantie burgerrechtelijk beoordeeld (art. 1382 B.W…. “wie het potje breekt … betaalt…”.

De verzekeringstechnische benadering van een schadegeval gebeurt heel anders, en vertrekt vanuit de inhoud van de verzekeringspolis en de wijze waarop partijen met de uitvoering van hun verzekeringsovereenkomst zijn om gegaan.

Dit onderscheid is niet altijd even duidelijk voor de leek. Begrijpelijk.

CLABOTS verdiepte zich geruime tijd in deze materie en vraagt al lang in het merendeel van de dossiers betrekkelijk mede – eigendom een kopie van de “blokpolis” op.

Bovendien peilt zij steeds naar een al dan niet afgesloten polis rechtsbijstand. Deze laatste verzekering is aan te raden, ook voor de VME.

Met vragen naar aanleiding van een schadegeval of indien u wenst dat uw verzekeringsportefeuille wordt doorgelicht, staat ons team klaar om u nuttige tips en eerste richtlijnen te bezorgen die u nadien met uw syndicus en verzekeringsmakelaar kunt aftoetsen.