Blog

Het appartementsgebouw goed verzekerd ? - 5

Het appartementsgebouw goed verzekerd ? - 5

Tot een zorgvuldig beheer van een het appartementsgebouw, hoort ook de uitbalancering van een gepaste verzekeringsportefeuille.Veelal meent men te kunnen volstaan met het afsluiten van een zogenaamde “blokpolis”.Niets is minder waar … En dan nog … vaak wordt menig verzekerde VME of eigenaar met de kleine lettertjes geconfronteerd, en komt deze in geval van schade van een kale kermis thuis na het indienen van een schadedossier bij de verzekeraar …Hoe komt dat ? Wij staan er deze week even bij stil…

Vandaag een laatste nieuwsbrief in het kader van onze themaweek rond verzekeringen.
Vandaag stellen we u niet limitatief een korte opsomming voor van relevante verzekeringspolissen binnen het appartementsgebouw.

I. Niveau gebouw en VME

1. Brandpolis (“Blokpolis”)

Het afsluiten van een brandpolis (blokpolis) is wettelijk niet verplicht.
Evenwel gaat men er – gelukkig – in het merendeel van de gevallen toe over :

  • Omwille van contractuele verplichtingen (syndicusovereenkomst, hypotheekovereenkomst, huurovereenkomst, … )
  • Aangezien het afsluiten van een gepaste brandpolis getuigt van zorgvuldig beheer.
  • Men ziet ook in dat de waarde van het gebouw zodanig omvangrijk is, dat het afsluiten van een brandverzekering alsnog zelfs gewoon evident lijkt en het niet veel aan overredingskracht vergt om de mede-eigenaren hiervan te overtuigen.

De benaming “brand”polis is te summier. De dekking is omvangrijker. Het is omgekeerd van belang om ook na te gaan wat de notie “brand” voor de verzekeraar betekent (vlam ? smeulen ? …)

> In deze polis zit ook een aspect aansprakelijkheidsverzekering, en wij raden hier sterk aan om steeds na te gaan of eigenaren onderling voor de toepassing van de polis onderling als derden worden beschouwd of niet.


2. Polis rechtsbijstand

Naast de blokpolis kan binnen de contouren daarvan een polis rechtsbijstand worden aangeboden. Nochtans raden wij een globale rechtsbijstandspolis op maat aan.

In tijden van burenhinder, werken omheen het gebouw, … is dergelijke verzekering aan te raden.

>Wij raden het afsluiten van één globale polis rechtsbijstand aan.


3. Werken aan het gebouw ABR-POLIS + Decenale aansprakelijkheid

Gezien de huidige renovatienoden, zijn deze verzekeringsproducten absoluut interessant.
Een ABR-polis kan men vergelijken met een omniumverzekering van een wagen. Voor wagens is het afsluiten er van al een evidentie. Voor een werf, die over een veel grotere waarde gaat, lijkt dit nog moeilijk.

Inmiddels heeft de wetgever bovendien in ieder geval het afsluiten van een verzekering met als risico de tien-jarige aansprakelijkheid na oplevering van de werken verplicht verzekerbaar gesteld in sommige gevallen.


4. Polissen aansprakelijkheid organen

De syndicus is wettelijk verplicht zijn BA-aansprakelijkheid te verzekeren.
Ook de andere organen (commissaris van de rekeningen en leden van de Raad van mede-eigendom) gaan daartoe best over.


5. Polissen arbeidsongevallen

Indien de VME personeel tewerk stelt (concierge, onderhoudspersoneel,… ) , is zij wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.


II. Individuele mede-eigenaren en andere zakelijk gerechtigden

1. Brandverzekering – afstand van verhaal

De inboedel van een kavel kan door de bewoner zelf verzekerd worden.
Een mede-eigenaar verhuurt de huurdersaansprakelijkheid vaak zelf in de eigen brandpolis, met een afstand van verhaal.

Indien de huurder dan niet opteert voor het afsluiten van een eigen verzekering, is de verhuurder tenminste gerust gesteld dat de aansprakelijkheid voor brand van de huurder voor schadevergoeding via de eigen verzekeraar vatbaar is.


2. Familiale verzekering

Het is wenselijk dat iedere bewoner apart een familiale verzekering afsluit voor schadegevallen waarvoor men aansprakelijk is (wateroverloop bad …)


3. Werken aan privatieve delen, veroorzaakt door schade

Heeft de mede-eigenaar al stil gestaan bij de verzekerbaarheid van schade ingevolge werken die men zuiver in de privatieve delen uitvoert .. ?

Onnodig te zeggen dat omzichtig moet maar ook kan worden omgesprongen met de combinatie van deze verschillende verzekeringspolissen.


> Met vragen naar aanleiding van een schadegeval of indien u wenst dat uw verzekeringsportefeuille wordt doorgelicht, staat ons team klaar om u nuttige tips en eerste richtlijnen te bezorgen die u nadien met uw syndicus en verzekeringsmakelaar kunt aftoetsen.