Blog

Laadpalen … een hybride regeling …

Laadpalen … een hybride regeling …

Er rommelt wat in autoland… Bij de aanschaf van een wagen stellen wij ons meer dan ooit de vraag voor welke versie wij moeten kiezen … Is het tijdperk van het Diesel rijden echt voorbij ? Durven we al kiezen voor een elektrisch voertuig ? Of houden wij ons wat aan de kant en kiezen we voorzichtig voor een hybride voertuig …?

Wat er ook van weze, het aantal voertuigen aangedreven door een elektrische motor neemt voorzichtig toe…

Hoe zit dat … aan de laadpaal ?

Openbare laadplaatsen en -palen

In het straatbeeld zijn er zichtbaar parkeerplaatsen voorzien voor het opladen van elektrische – of hybride wagens. In onze Wegcode is voorzien dat een onderbord waarop het hierna volgende symbool is afgebeeld, is voorbehouden voor elektrische voertuigen.

Elektrische voertuigen.

Desgevallend staat de categorie van voertuigen afgebeeld op dit onderbord.

Voorbeeld :


In de wegcode lezen wij niet …

  • of het gestald elektrisch voertuig daadwerkelijk moet opladen. Wellicht zal dat wel de bedoeling zijn, maar dit is niet nadrukkelijk zo bepaald.
  • En wat indien het gestald voertuig na verloop van tijd opgeladen is.. dient het dan te worden verwijderd ? Ook dit is niet nadrukkelijk vermeld.
  • Evenmin is er in sprake van Hybride wagens, die alsnog voor een deel kunnen terugvallen op een verbrandingsmotor.
  • Lang was het ook onduidelijk of er op de betrokken parkeerplaats, waar al betaald wordt voor het opladen, parkeergeld moet worden betaald. Inmiddels mogen we er veelal van uit gaan, op basis van gemeentelijke reglementering, dat dit het geval is.

Maar… onduidelijkheid troef op dit ogenblik.

De opmars van de elektrische voertuigen is nog jong, en het concept heeft fervente aanhangers en gebruikers voor zich weten vinden. Evenveel weggebruikers hebben geen aandacht voor dit gegeven en staat er zelfs sceptisch tegenover...

Bij gebreke van duidelijke reglementering, is vandaag de dag hoffelijkheid geboden.

Denk aan de gebruikers met een volledig elektrisch voertuig die afhankelijk zijn van deze laadpunten. Versper hen de toegang tot deze faciliteiten niet, en ontruim de plaats van zodra mogelijk zodat een volgende gebruiker zijn voertuig kan opladen.

Probeer dit toch ook in het achterhoofd te houden op privé parkings, van bijvoorbeeld supermarkten…

De laadpaal in het appartementsgebouw

Stilaan zullen de vraagstellingen komen om in of aan het appartementsgebouw te voorzien in een laadpaal.

Indien men dit wenst te doen in de gemeenschappelijke delen, dient men hiervoor een stemming te organiseren, waarbij vandaag nog 3/4 meerderheid vereist is voor zover aan de gemeenschappelijke delen geraakt wordt. Deze meerderheid verwordt vanaf 01.01.2019 weliswaar beperkt tot 2/3.

Voor wie wordt de laadpaal voorzien ? Voor één mede – eigenaar die elektriciteit afneemt van de eigen aansluiting ?

Een algemene laadpaal voor het gebouw ?

Tip in dat geval : via de website www.paalvolgtwagen.be kunt u een aanvraag doen om een laadpaal in de nabijheid van uw woonst te doen plaatsen.

Voordeel is dan dat elke gebruiker door middel van een eigen kaartje of via een app het eigen verbruik betaalt. Bovendien dient de investering dan niet gedragen te worden door de VME...

Met andere woorden, er zijn voldoende creatieve oplossingen en er is eventueel een tussenkomst van de gemeente mogelijkheid om een laadpaal te bekomen in de nabijheid van het appartementsgebouw. Onnodig te zeggen dat zo’n oplossing … veel heibel in de kiem smoort !

Oproep !
Heeft u ervaringen of vragen in verband met het gebruik van laadpalen ?

Wij horen het graag ! Wij brengen de ervaringen graag in kaart en proberen mee te zoeken naar oplossingen waar nodig !

info@clabotsadvocaten.be - (vermeld als referte in uw mail : “LAADPAAL”)