Blog

Nieuwe wet vastgoedmakelaar 2018

Nieuwe wet vastgoedmakelaar 2018

Bij wet van 21 december 2017 (BS 22 januari 2018) tot wijziging van de wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelBij wet van 21 december 2017 (BS 22 januari 2018) tot wijziging van de wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar zijn weer wat nieuwigheden ingevoerd.Bij wet van 21 december 2017 (BS 22 januari 2018) tot wijziging van de wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar zijn weer wat nieuwigheden ingevoerd.aar zijn weer wat nieuwigheden ingevoerd.

Het komt er op neer dat :

  • de tuchtprocedure bij het BIV transparanter wordt en dat er meer mogelijkheden zijn om op te treden tegen oneerlijke vastgoedmakelaars,
  • het “karakter” van de kwaliteitsrekening (derdenrekening of rubriekrekening) van de vastgoedmakelaar houdt voortaan in dat de daarop aanwezige gelden (van derden) niet blootgesteld zijn aan een faillissement of insolvabiliteit van de vastgoedmakelaar (lees : de gelden wordt geacht geen deel uit te maken van het vermogen van de vastgoedmakelaar en zijn dus in die zin beschermd)
  • Dit geldt niet voor de door de syndicus beheerde VME-rekeningen, die gelden zijn in principe reeds onbetwistbaar eigendom van de VME (art. 577-8 § 4, 5° B.W.) De kwaliteitsrekeningen worden gecontroleerd en bewaakt door het BIV. Deze regeling treedt in werking op de 1 augustus 2018.
  • De syndici maken aan het BIV geen lijst meer over van door hen beheerde VME’s. Immers, e.e.a. is vervangen door de verplichte vermelding (koppeling) in het KBO van het eigen ondernemingsnummer met dat van de VME in beheer.

Deze ingrepen zijn toe te juichen; zij dragen in verdienstelijke mate verder bij tot een professionalisering van het beroep van vastgoedmakelaar en syndicus.