Blog

Sinds 01/01/2021 toepassing Vlaamse Codex Wonen

Sinds 01/01/2021 toepassing Vlaamse Codex Wonen

Sinds 1 januari 2021 zijn we van start gegaan met de toepassing van de nieuwe Vlaamse Codex Wonen (Coördinatie met o.a. de integratie van de Vlaamse Wooncode …).

 

We vinden in de nieuwe Codex blijvend de regelgeving terug over het Vlaamse woonbeleid.

 

Grote nieuwigheid die dit met zich mee brengt, is dat wij niet langer refereren naar strafpunten.

Voortaan zijn de gebreken onderverdeeld in 4 categorieën.

Daarmee ondergaan de gekende technische verslagen een transitie.

 

U kunt daarover alles lezen op :

 

https://vlok.vlaanderen.be/woningkwaliteitsnormen/Topics/Technisch_handboek.htm

 

Deze nieuwe regelgeving zal ongetwijfeld doorwerking hebben in dossiers inzake woninghuur. Wij volgen de nieuwe ontwikkelingen op de voet.