Blog

Stormschade in het appartementsgebouw

Stormschade in het appartementsgebouw

De laatste dagen werd het land geteisterd door stormweer. Ook vele appartementsgebouwen werden getroffen. Ongetwijfeld worden vele syndici op dit ogenblik gecontacteerd door mede-eigenaars die vragen hebben over een eventuele vergoeding van de geleden schade door de blokpolis van het gebouw.

Men kan in geval van wateroverlast en stormschade inderdaad beroep doen op de brandverzekering van het gebouw, dewelke al sinds 1995 verplicht de waarborg stormschade dient te omvatten.

De schade aan het gebouw veroorzaakt door een storm is dus gedekt door de brandverzekering. Toch is het belangrijk om de voorwaarden van uw contract hier na te kijken: de dekking is in beginsel slechts verworven voor de schade aan het gebouw zelf en is mogelijks beperkt of uitgesloten voor bijvoorbeeld de voorwerpen die aan de buitenkant van het gebouw bevestigd zijn (denk aan zonneweringen, uithangborden), het tuinmeubilair, de open constructies, de niet-verankerde materialen…
Aanvullend worden ook de kosten van afbraak en opruiming, eventueel (tijdelijke) herhuisvesting, gedekt. Ook reddingskosten die nodig waren om de schade te beperken zijn gedekt.

In het kader van een blokpolis is het echter ook relevant om te denken aan enkele specifieke waarborgen zoals een vergoeding voor de extra kosten die de syndicus moet maken of een dekking voor de ongewilde verbeteringen (extra kosten die men dient te maken omdat men bijvoorbeeld moet voldoen aan nieuwe isolatienormen bij de heropbouw).

Daarnaast is het mogelijk dat de stormschade aan het eigen gebouw schade veroorzaakt aan derden (losgekomen roofing die op de auto van een buur is gevallen, een dakpan die op het hoofd een voorbijganger is terechtgekomen..). Ook hier kan de brandverzekering een tussenkomst bieden via de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid gebouw.

Opgelet: schade die een mede-eigenaar zelf ondervindt is enkel gedekt voor zover in de blokpolis voorzien werd dat verzekerden ‘onderling als derden worden beschouwd’.

Wij adviseren u om elke schade te melden aan de syndicus. Deze zal op zijn/haar beurt aan de verzekeringsmakelaar van het gebouw advies kunnen vragen rond het al dan niet gedekt zijn van uw schade.