Blog

Vraag en antwoord door Clabots advocaten

Vraag en antwoord door Clabots advocaten

“Mogen wij voor een huurovereenkomst met uitvoering in het Vlaams Gewest de lijst van herstellingen en onderhoudswerken die op dwingende wijze ten laste van de huurder of verhuurder zijn, zoals verschenen in het staatsblad van 08/12/2017 voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest, in onze huurcontracten opnemen ?Verkrijgt deze lijst dan ook rechtsgeldigheid of moeten wij voor verhuring in Vlaanderen wachten tot er in Vlaanderen een soortgelijke lijst verschijnt?

Lijst

Op 8 december 2017 werd voor wat betreft het Brussels Gewest inderdaad een lijst met huurherstellingen gepubliceerd met weergave of zij ten laste van de huurder of de verhuurder vallen.
Een snelle lezing leert dat de verhuurder zoals het nooit anders was blijvend instaat voor de grotere herstellingen en de herstellingen door verborgen gebreken, ouderdom of overmacht. Met de lijst worden nu weliswaar een groot aantal discussies in de kiem gesmoord.
Blijvend rust op de huurder een informatieverplichting : de verhuurder kan niet herstellen wanneer hij niet is ingelicht…
Deze lijst verschaft duidelijkheid, anderzijds is zij dwingend van toepassing en laat zij minder contractsvrijheid toe…

Waals gewest ? Vlaams gewest?

Voor Wallonië en Brussel is nog niet voorzien in dergelijke lijst en valt men wettelijk gezien nog steeds terug op de bestaande federale huurwetgeving.

Men moet het voorlopig dan nog doen met de algemene regel dat de huurder de woning als een ‘goed huisvader’ moet gebruiken en de nodige (kleine) huurherstellingen en het normale onderhoud moet uitvoeren. De verhuurder staat in voor de herstellingen die te wijten zijn aan ouderdom of overmacht, ook weer onder die restrictie dat de huurder hem daarover tijdig inlicht…
Bij gebreke van lijst heerst er vandaag niet de duidelijkheid die men inmiddels voor het Brussels Gewest wel heeft voorzien.
Dit belet niet dat deze lijst nu al kan gebruikt kan worden om huurovereenkomsten in Vlaanderen en Wallonië te “stofferen” met duidelijke afspraken !